TAKING CARE OF YOUR DIGITAL LIFE

شرکت رسیس پردازش پارس در سال 1391 تأسیس و از همان ابتدا به طور تخصصی بر روی امنیت کامپیوترهای شخصی و شبکه های کامپیوتری متمرکز شد. در سالهای ابتدایی علاوه بر امنیت شبکه های سازمانی، بخش مهمی از کار این شرکت به فروش و خدمات پس از فروش محصولاتی متنوع از آنتی ویروسهای خانگی اختصاص یافت. از سال 1394 و با تغییر ماهیت بازار محصولات امنیتی و همچنین تغییر رویکرد سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این حوزه و ایجاد ضرورت استفاده از محصولات امنیت شبکه در سازمانها شرکت رسیس نیز تقریبا تمام ظرفیت خود را در بخش فروش و به خصوص خدمات پس از فروش به محصولات و خدمات سازمانی معطوف نمود.

از ابتدای سال 1397 شرکت رسیس با رویکردی جدید که در آن خدمات پس از فروش و علی الخصوص خدمات مشاوره ای در حوزه امنیت شبکه در دستور کار قرار گرفت، آغاز به کار کرد. با این رویکرد ، فعالیت بخش پشتیبانی و فنی شرکت رسیس به طور چشم گیری افزایش یافت و مبنای آن بر اساس ارتقاء و انتقال دانش امنیت اطلاعات و در نتیجه کسب رضایت حداکثری مشتریان رسیس قرار گرفت. برای این مهم نیز گواهینامه شورای عالی انفورماتیک و گواهی خدمات فنی امنیت در فضای تبادل اطلاعات (افتا) به مجوزات رسیس اضافه شد تا مشتریان این شرکت با اطمینان خاطر بیشتری همکاری خود را ادامه دهند.

در حوزه فروش نیز عملکرد 7 ساله این شرکت به گونه ای بوده است که تقریبا در تمام استانهای کشور دارای نماینده مستقیم و مشتریان مستقیم و غیر مستقیم میباشد. ترکیب مشتریان نیز بسیار متنوع بوده و تقریبا انواع سازمانهای دولتی و غیر دولتی با این شرکت همکاری و از خدمات ما استفاده نموده اند.

برترین تفاوت رسیس با سایر شرکتهای فعال در این حوزه ارائه خدمات امنیت شبکه بر مبنای اصول پذیرفته شده امنیت بوده است و نه براساس محصولات امنیتی. به همین دلیل مشتریان رسیس از انواع محصولات نرم افزاری و سخت افزاری مانند انواع آنتی ویروسهای معتبر سازمانی در کنار خدمات منحصر به فرد این شرکت استفاده نموده اند. در واقع نه تنها در حوزه فروش بلکه در حوزه خدمات پس از فروش و ارائه خدمات فنی نیز تیم پشتیبانی این شرکت محدود به یک یا چند محصول نبوده و تقریبا تمام محصولات و خدمات مورد نیاز در این حوزه ، توسط رسیس عرضه و پشتیبانی میگردند.