گواهینامه های ملی

گواهینامه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)

گواهینامه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)

گواهی احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک

گواهی احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور

گواهینامه عضویت نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه افتا ریاست جمهوری

گواهی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری

گواهینامه نمایندگی رسمی برندهای برتر دنیا

رسیس - نماینده گلد کسپرسکی در ایران

Kaspersky Gold Partner

رسیس - نماینده رسمی نقره ای بیت دیفندر

Bitdefender GOLD Partner

گواهینامه نمایندگی رسمی آنتی ویروس پادویش

Padvish Authorized Reseller